Uzmanlık alanları dahilinde verilmekte olan eğitimler, uluslararası standartlar çerçevesinde, hem akademik & teorik altyapı hem de piyasa odaklı & pratik bilgi sağlayacak düzeyde hazırlanmaktadır.Tüm eğitimler Türkçe ve İngilizce olarak ileri profesyonel dil yetkinliğinde hazırlanabilmekte ve ders kapsamında aktarımı sağlanmaktadır.Eğitimler standart içerikte talep edilebileceği gibi, farklı modüller & ihtiyaçlar dahilinde kuruma özel hazırlanabilmektedir.

Eğitim kapsamında, sunum & ilave kaynak listesi & eğitimde kullanılan ek dokümanlar paylaşıma sunulmaktadır.

 

Eğitim katılımcılarından talep edenler, proje finansmanı & kurumsal finansman alanında detaylı akademik/pratik bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Profinstance Proje Finansmanı Danışmanlık & Eğitim olarak farklı yayınlar, yararlı linkler, çalışma dokümanları vb. bilgi/belgeleri de içeren esas amacı proje finansmanı alanında bilgi birikimini genişletmek olan mailing listesinin de daimî katılımcısı olacaklardır.

EĞİTİM HİZMETİ SUNULAN ALANLAR 

Finans

Proje Finansmanı (Proje Analizi & Risk Değerlendirme, Proje Fizibilite Oluşturma & Değerlendirme, Proje Finansmanı Modelleme& Finansal Analizi, Proje Finansmanı Yapılandırma, Proje Finansmanı Hukuki Dokümantasyonu, Finansal Sözleşmeler Yönetimi, Proje Finansmanında Sözleşmeler Yönetimi, Proje Finansmanı İzleme, Altyapı Proje Finansmanlarında İnşaat Yapım & Proje & Bütçe Analizleri, Proje Finansmanı Due Diligence Süreci, Yenilenebilir Enerji Finansmanı, Enerji Projeleri Finansmanı, Altyapı & Ticari Gayrimenkul Finansmanı, Satın-Alım Finansmanı, Kamu-Özel İşbirliği Modelleri vb.)

 

Kurumsal Finansman & Pazarlama, Kurumsal Kredi Yönetimi, Kredi Riski & Analizi, Bankacılık Ürünleri & Fiyatlama & Pazarlama, Finansman Kaynakları & Finansal İş Planı Hazırlama & Finansal Yönetim

 

Kişisel Gelişim

Finansal Müzakere Teknikleri ve Kredi Görüşmelerinde Dayanıklılık,

Finansal Ürün Pazarlamada Yaratıcılık

Seminerler

Ulusal/uluslararası toplantılara & üniversite programlarına & şirketlere özel olarak Türkiye piyasasındaki önemli proje finansmanı işlemlerinin detaylı bilgi aktarımını içeren farklı konu başlıkları altında üst düzey seminerler düzenlenebilmektedir.

KURUMSAL ŞİRKET & FİNANSAL KURULUŞ & ÜNİVERSİTE & YATIRIMCI ŞİRKET & KAMU KURUMLARI NEZDİNDE VERİLEN PROJE FİNANSMANI EĞİTİMLERİ

 

 • PROJE FİNANSMANININ TEMELLERİ

 

 • PROJE FİNANSMANINDA FIZIBILITE HAZIRLAMA, SENARYO OLUŞTURMA VE DUYARLILIK ÇALIŞMALARI

 

 • PROJE FİNANSMANINDA PROJE SÖZLEŞMELERI HAZIRLAMA

 

 • PROJE FİNANSMANINDA DANIŞMANLIKLARINDA (TEKNİK & HUKUK & PİYASA & VERGİ & ÇEVRE & MODEL) DUE DILIGENCE ÇALIŞMALARI

 

 • PROJE FINANSMANINDA FİNANSAL SÖZLEŞMELER

Proje Finansmanında Kredi Riskleri & Finansal Sözleşmeler

Niyet Mektubu

Kredi Sözleşmeleri & Teminat Sözleşmeleri

Bankalararası Sözleşmeler

Diğer Sözleşmeler

(Doğrudan Sözleşmeler, Step-in Sözleşmeleri, Kurumsal Bankacılık Ürün Sözleşmeleri, Garantörlük Sözleşmeleri vb.)

Proje Finansmanı Yapıları İle Finansal Sözleşmelerin Uyumlaştırılması & Hukuki Danışmanlık

Proje Finansmanında Finansal Sözleşmelerin Hazırlanma & Dokümantasyon Esasları

Proje finansmanında finansal sözleşmelerin içeriği & maddeleri

 • PROJE FİNANSMANINDA KREDİ RISKİ & FİYATLAMA ESASLARI

Proje Finansmanında Kredi Riski Nedir?

Kredi Riski Fiyatlama Esasları

Proje Finansmanı Fiyatlama Kalemleri

Kredi Riski Azaltım Metotları

 

 • PROJE FİNANSMANINDA FİNANSAL KAYNAKLAR, FİNANSAL ÜRÜNLER, FİNANSAL KURULUŞLAR

Kredi Sağlayan Finansal Kuruluşlar ve Özellikleri

Proje Finansmanı Kuruluşu Seçiminde Öne Çıkan Hususlar

Proje Finansmanı Yapısına Entegre Kredi Ürünleri, Finansal ve Türev Ürünler, Sigorta Ürünleri

 

 • PROJE FİNANSMANINDA İNŞAAT RİSKLERIN KAPSAMLI ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Proje Finansmanında İnşaat Risklerine ilişkin Öne Çıkan Konular, inşaat risklerinin yönetimi, inşaat risklerinin bertaraf edilmedi, inşaat riskleri için danışman süreçleri, inşaat mühendisliği alandan proje finansmanı bakış açısı

 

 • PROJE FİNANSMANINDA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ

Kamu-Özel İşbirliği Modeli ve Özellikleri

Kamu-Özel İşbirliği Model Türleri

Kamu- Özel İşbirliği Modellerinde Finansman

 

 • ENERJİ FİNANSMANI VE TÜRKIYE ÖRNEKLERI

Enerji Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler (fiyat ve çevre riskleri vb.), sözleşmeler (satış sözleşmeleri) konvansiyonel & yenilenebilir enerji yapıları)

 

 • ALTYAPI FINANSMANI VE TÜRKİYE ÖRNEKLERI

Altyapı Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler (hukuki ve işletme riskleri vb.), sözleşmeler (regülasyon sözleşmeleri), köprü& havalimanı& liman& gayrimenkul projelerinin finansman yapıları)

 

 • SATIN&ALIM FINANSMANI VE TÜRKİYE ÖRNEKLERI

Satın-Alım Projelerinin Finansmanında Öne Çıkan Konular (proje finansmanı temellerine ilaveten özel yapılar, riskler, due diligence süreci)

 

 • PROJE FİNANSMANINDA SEKURİTİZASYON & YAPILANDIRMA

 

 • BANKA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ KAPSAMINDA PROJE FİNANSMANI İŞLEMLERİNİN YÖNETİMİ

KURUMSAL  ŞİRKETLER & GİRİŞİMCİLER & STARTUP ŞİRKETLERİ NEZDİNDE VERİLEN “FİNANSAL YÖNETİM” EĞİTİMİ

Finans Yönetimi için takip edilmesi gereken veriler

Temel Ekonomik Göstergeler, Genel Ekonomik Veriler Ve Finansal Terimler ,Faiz Oranları (Reel&Nominal Faiz), Kur Oranları Ve Kur İşlemleri , Şirketlerin Takip Etmesi Gereken Finansal Veriler Ve Kaynakları

Örnek Güncel Veri Ekranı Üzerinden Uygulamalı İşlenmektedir.

 

Şirketler için Finansal Yönetim esasları

Finansal Risklerin Tanımı & Yönetim Teknikleri

Finansal Borç Yönetimi, Finansal Ürün Yönetimi Ve Fiyatlama&Değerleme Esasları (Kıymetli Evrak & Ticari Hesap&Kredi&Leasıng&Faktoring, Türev Ürünler)

Finansal Aktif & Pasif Yönetimi Ve Vade Yönetimi

Finansal Nakit Yönetimi Ve Nakit Akışı Kontrolü

Finansal Muhasebe Ve Vergi Yönetimi Temelleri

Örnek Güncel Finansal Ürün & Fiyatlamaları Aktarılmaktadır.

 

Finans Yönetimi kapsamında mali tablo&muhasebe analizleri

Mali Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu) İşleyişi Ve Düzenlenmesi

Muhasebe Hesap Ve Kayıt Esasları, Maliyet Kayıtlarının Muhasebeleştirme Esasları

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Yorumlanması

Özsermaye Değişim Ve Nakit Akım Tablosu Yorumlanması

Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri

(Yatay Analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi)

Mali Tabloların Finansal Analizi Ve Yorumlanması

(Likidite, Kaldıraç, Etkinlik, Karlılık Oranları)

Şirket Mali Tablolarının Finansal Kuruluşlara Paylaşılma Esasları

Örnek Şirket Mali Tabloları İle Uygulamalı İşlenmektedir.

 

Finans Yönetimi kapsamında yatırım karar mekanizmaları

Şirketler İçin Sermayenin Ve Gelirlerin Zaman Değeri

Yatırım&Proje Değerlendirme Esasları

Net Bugünkü Değer-İç Verim, Geri Dönüş Süresi, Net Getiri, Duyarlılık Analizleri, Opex Ve Capex Kavramları, İşletme Sermayesi Yönetim Stratejileri

Finansal Yönetim Kapsamında EBITDA Hesaplaması

Şirket Yatırımlarına Ve Projelerine Fon Bulunması

Yatırımların Portföy Yönetimi Ve Bütçeleme

Örnek Şirket Yatırımları Üzerinden Uygulamalı İşlenmektedir.

Özlem Kıldır - Ozlem Kildir

 

©2017 by ProFinSTANCE

Bu website içeriği Profinstance© marka koruması altındadır.

Marka Sahibi Özlem Kıldır & Yasal Marka Avukatı Akalın Hukuk Bürosu

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now