FİNANSAL DANIŞMANLIK İŞ KAPSAMI

Proje Finansmanı Hazırlık Dönemi Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 • Projenin ilk aşama değerlendirmesi ve ön proje raporu hazırlanması  

 • Proje Risklerinin belirlenerek Proje Finansmanı Risk Matrisi yapısında aksiyon planlarının oluşturulması (Risk Alanları: İnşaat, Çevre, Hukuk, Teknoloji, Finansal vb.)

 • Finansal Fizibilite Hazırlanması  

Finansal Fizibiliteye esas yatırım tutarları ve operasyon giderlerin hesaplanması

Finansal Fizibiliteye esas makroekonomik veriler ve finansal kalemlere ilişkin verilerin oluşturulması

Finansal Fizibilite uyarınca Projenin optimum kredi/öz kaynak yapısının değerlendirilmesi

Finansal Fizibilite uyarınca yatırımcı tarafından oluşturulan bütçe ve iş planının değerlendirilmesi

Finansal Fizibilite uyarınca senaryo analizlerinin yapılarak En İyi ve En Kötü sonuçların yatırımcıya raporlanması

Finansal Fizibilite uyarınca inşaat ve diğer yapım sözleşmelerinin termin ve ödeme planının oluşturulması, söz konusu sözleşmelere finansal görüş verilmesi ve gerekirse sözleşme görüşmelerine iştirak edilmesi

 • Yatırımcının Öngördüğü Finansmanın Oluşturulması  

Finansman olanakları ve koşulları konusunda ön değerlendirmesi

Projenin finansman görüşmelerinde finansman kuruluşları açısından projenin kilit noktalarının ve risk noktalarının değerlendirmesi

Banka ve finansal kuruluşlara proje tanıtım dokumanı ve teklif mektubu hazırlanması

Banka ve finansal kuruluşlardan alınan finansman teklifleri ve niyet mektubuna finansal görüş verilmesi ve müzakerelerin yürütülmesi

Kredi kullandırımına esas sözleşmeler ve kredi & teminat sözleşmelerine finansal görüş verilmesi, müzakerelerin yürütülmesi ve kredi kullandırım sürecinin organize edilmesi

Banka ve finansal kuruluşlarla görüşülerek optimum finansal yapının oluşturulması  

Banka ve finansman kuruluşlarından kredi dışında proje için gerekli diğer finansal ürünlerin belirlenmesi, görüşmelerin ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi

 • Proje yapısının ve sözleşmelerinin ilk aşama değerlendirmesi  

Alım Sözleşmeleri, İnşaat & Yapım Sözleşmeleri, Tedarik Sözleşmeleri, Satış Sözleşmelerinin; Ortaklık Sözleşmelerinin finansal değerlendirmesi ve bu sözleşmeler konusunda görüş verilmesi

Proje Şirketinin kurulması sürecine ve oluşturulan sözleşmelere finansal görüş verilmesi 

 

Proje Finansmanı Yapım Dönemi Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje İlerlemesinin Finansal Takibi ve Raporlanması  

Projenin Finansal ilerlemesi, Projenin Kredi/Özkaynak Dengesi, Kredi Kullandırımları, Bütçe açısından finansal takibi

 • Proje için finansman kuruluşlarının talep ettiği yatırım dönemi ilerleme raporlarının hazırlanması ve raporlanması  

 • Proje Yapım Aşaması Banka ve Finansal Kuruluş ilişkilerine danışmanlık verilmesi

 

Proje Finansmanı İşletme Dönemi Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 • Projenin İşletme Sözleşmesinin finansal değerlendirmesi ve görüş verilmesi  

 • Projenin operasyon dönemi kapsamında oluşan gelir, gider kalemleri ve finansal yönetim kapsamında değerlendirmesi ve raporlanması  

 • Kredi kullandırımına esas sözleşmeler uyarında projenin kredi koşullarının hesaplanması, takibi ve sözleşme yükümlülüklerinin değerlendirilmesi  

 • Proje için finansman kuruluşlarının talep ettiği operasyon dönemi ilerleme raporlarının hazırlanması  

 • Proje şirketinin muhasebe işlemlerinin, finansal tablolarının denetimi

 • Proje Operasyon Aşaması Banka ve Finansal Kuruluş ilişkilerine danışmanlık verilmesi

 • Yatırımcı tarafından öngörülmesi durumunda, kredi yapısının yeniden değerlendirilmesi ve ilk aşama finansman çalışmalarının tekrar edilmesi

©2017 by ProFinSTANCE

Bu website içeriği Profinstance© marka koruması altındadır.

Marka Sahibi Özlem Kıldır & Yasal Marka Avukatı Akalın Hukuk Bürosu

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now